UpYIM.com

สลดใจ!! ผู้ติดเชื้อเอดส์ 38 คน ใช้ชีวิตในป่าช้า เตรียมยางไว้เผาศพตัวเอง เห็นแล้วน่าเวทนาจริงๆ!?

7 February 2560 | ข่าวสารน่ารู้, ข่าวเด่น

ในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพและข้อความจากเฟซบุ๊ก Somchai Somchai ซึ่งได้แชร์เรื่องราวของผู้ติดเชื้อเอดส์ ซึ่งมาใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายที่ป่าช้า วัดป่าศรีมงคล (โคกร้าง ศูนย์เอดส์) ต.สวนจิก จ.ร้อยเอ็ด โดยระบุว่า

“…ความตายของคนที่นี่(ศูนย์เอดส์ร้อยเอ็ด)ดูเป็นเรื่องปกติธรรมดามากครับ…เพราะพวกเขาต้องดำรงชีวิตอยู่ในป่าช้า…ท่ามกลางกองยางรถยนต์เก่าๆ ที่เตรียมไว้เผาศพตัวเอง…และยังต้องช่วยกันเผาศพเพื่อนๆ …ที่ต้องล้มหายตากจากกันไปทีละคนสองคนอีกด้วย…

…ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้คนที่นี่..ต่างก็ตกอยู่ในสภาพไร้ญาติขาดมิตร…ไม่ต่างอะไรกับผู้อพยพที่ต้องหนีภัยจากความรังเกียจและการไม่ยอมรับของคนในครอบครัวตัวเอง…จึงต้องมาอาศัยใช้ชีวิตหลบซ่อนอยู่ในป่าช้าแห่งนี้ …ด้วยความเจ็บปวดบอบช้ำทั้งทางกายและจิตใจ…ได้แต่อาศัยเพื่อนๆ ที่พานพบชะตากรรมเดียวกัน… เข้าใจและเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน… ช่วยปลอบประโลมจิตใจ…เพียงเพื่อให้ชีวิตนี้..หยัดยืนผ่านพ้นไปได้เพียงคืนวัน…

ในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพและข้อความจากเฟซบุ๊ก Somchai Somchai ซึ่งได้แชร์เรื่องราวของผู้ติดเชื้อเอดส์ ซึ่งมาใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายที่ป่าช้า วัดป่าศรีมงคล (โคกร้าง ศูนย์เอดส์) ต.สวนจิก จ.ร้อยเอ็ด โดยระบุว่า

“…ความตายของคนที่นี่(ศูนย์เอดส์ร้อยเอ็ด)ดูเป็นเรื่องปกติธรรมดามากครับ…เพราะพวกเขาต้องดำรงชีวิตอยู่ในป่าช้า…ท่ามกลางกองยางรถยนต์เก่าๆ ที่เตรียมไว้เผาศพตัวเอง…และยังต้องช่วยกันเผาศพเพื่อนๆ …ที่ต้องล้มหายตากจากกันไปทีละคนสองคนอีกด้วย…

…ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้คนที่นี่..ต่างก็ตกอยู่ในสภาพไร้ญาติขาดมิตร…ไม่ต่างอะไรกับผู้อพยพที่ต้องหนีภัยจากความรังเกียจและการไม่ยอมรับของคนในครอบครัวตัวเอง…จึงต้องมาอาศัยใช้ชีวิตหลบซ่อนอยู่ในป่าช้าแห่งนี้ …ด้วยความเจ็บปวดบอบช้ำทั้งทางกายและจิตใจ…ได้แต่อาศัยเพื่อนๆ ที่พานพบชะตากรรมเดียวกัน… เข้าใจและเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน… ช่วยปลอบประโลมจิตใจ…เพียงเพื่อให้ชีวิตนี้..หยัดยืนผ่านพ้นไปได้เพียงคืนวัน…

เฟซบุ๊ก Somchai Somchai